Új!

2021 évi körlevél
Elnökségi beszámoló 2020
ZBK Közgyűlés jegyzőkönyv_20200817
——–

ALAPSZABÁLY   BELÉPÉSI NYILATKOZAT


Bemutatkozik a Zamárdi Baráti Kör

 

A Zamárdi Baráti Kört 1993-ban alakította meg néhány lelkes, már régen Zamárdin nyaraló és ingatlannal rendelkező család abból a célból, hogy közös összefogással tegyenek valamit az üdülőtelep rendjéért, a terület folyamatos fejlesztéséért és jellegének megőrzéséért. A társaság utódja a korábbi Zamárdi Fürdőegyesületnek, mely sokat tett Zamárdi fejlődéséért.

Zamárdi üdülőtelep története 1918-tól, a fürdőtelep parcellázásának megkezdésétől, mai napig folyamatosan „íródik”. Amíg a környéken „városias” nyaralótelepek fejlődtek (Siófok,), addig Zamárdi hosszú ideig megőrizte családias, „tisztviselőtelep” jellegű képét, ahol a csendes, családias üdülők mellett hosszú, fövenyes szabad strand terült el, ahol a nyaraló családok és gyermekek a legjobb körülmények mellett tudták eltölteni nyári vakációjukat.

Sajnos Zamárdit sem kerülte el a „városias fejlődés szele”. A régi nyaralóházak sorra felvásárlásra kerülnek és elbontásuk után többszintes apartman lakótelepek épülnek, melyek alapjaiban megváltóztatják a város korábbi arculatát. Bár készült „Arculati Kézikönyv”, de az ebben foglaltak jelentős részét az építtetők nem tartják lényegesnek és nem is tartják be.

A rengeteg új építmény jelentős adóbevételt eredményez a város költségvetésében, ugyanakkor a megnövekedett lakó és nyaraló létszámhoz már nehezen tud alkalmazkodni a jelenlegi infrastruktúra. Az utcák túlterheltek, a posta, gyógyszertár és élelmiszer boltok a szezonban már nem tudnak megfelelő kiszolgálást biztosítani, és ez nem az ott dolgozók hibája. Rövidesen az óvodai és iskolai férőhelyek száma is problémát fog jelenteni. Az új gépkocsik száma és ingatlanon belüli parkolásuk már most közlekedési problémát jelent néhány forgalmas útszakaszon.

Civil szervezetünk jelenleg 72 nyilvántartott taggal rendelkezik, akik a város és az üdülőtelep területén élő állandó lakosok vagy csak szezonban nyaralnak itt, de ingatlannal rendelkeznek. Tagságunk létszáma és életkora is sajnos csökkenő tendenciát mutat, az új lakosokat és fiatalokat kevésbé érdekli a város fejlődésének iránya és az ezzel kapcsolatos közéleti tevékenység, pedig szívesen várnánk jelentkezésüket. Várjuk az új helyi vállalkozókat is, hogy tagként erősítsék szervezetünket.

Az egyesület fő céljai közé sorolta Zamárdi természeti és kulturális örökségének védelmét, kiemelten a Balaton és parti övezetének tájjellegű megőrzését, az itt élő és rendszeresen itt nyaraló lakosság érdekvédelmét.

A turizmus intenzív növekedése mellett újabb feladatok is jelentkeztek, így az egyesület részt vesz a területét érintő rendezvények, vízi sportok és egyéb szabadidős tevékenység szervezésében is. Sikerként könyvelhető el a vitorláztatás népszerűsítése a gyermekek körében, megbízható szakemberek irányításával. Új feladatként különös figyelmet szentel a Baráti Kör a természet védelme, az ökológiai szempontok érvényesítése területén, mert a várossá válás, gyors fejlődés mellett, ezek a szempontok nem szorulhatnak háttérbe.

Szervezetünk fontos feladata a parti területek és a Balaton megóvása az urbanizáció káros következményeitől. A szervezet vezetősége részt vesz az Önkormányzat által szervezett bejárásokon, melynek célja a város fejlődését segítő feladatok meghatározása.

Civil szervezetünk aktívan részt vesz a város kulturális munkájában is. Városunk egyik büszkesége a Plébániatemplom 2010-ben felszentelt francia barokk orgonája, amely mint páratlan hangszer-különlegesség hitelesen tolmácsolja a korabeli francia és német zenei stílusokat. Kiváló és méltán híres orgonaművészek és kamarazenészek tartanak nyaranta koncerteket a templomban, melyekről korábban CD lemezeket készítettünk.

A civil szervezet fontos feladata a területről érkező észrevételek, javaslatok összegyűjtése és beterjesztése az Önkormányzat felé, illetve pontosan tájékoztatja tagjait az önkormányzat munkájáról, döntéseiről és terveiről. Ennek érdekében részt vesz a város bizottsági és testületi ülésein, véleményezési joggal. Összhangot igyekszik teremteni a turizmus által támasztott, folyamatosan változó igények és a családi nyaralótelep hagyományait tisztelők érdekei között.

A vezetőség a tagsággal folyamatos kapcsolatot tart, személyes találkozások, éves közgyűlések szervezése, rendezvények és a Zamárdi Hírmondó, valamint a város honlapján keresztül.

Az egyesület nyitott minden, feladatát érintő kérdés, és probléma felvetéssel kapcsolatosan. Vezetői folyamatosan elérhetők és továbbítják, vagy lehetőségeik szerint együttműködnek a felvetett problémák megoldásában.

A szervezet tagdíjbevételekből, adományokból tartja fenn magát, főállású alkalmazottja nincs, tagjai díjazás nélkül látják el érdekvédelmi és környezetvédelmi feladataikat.
Partnerei, céljainak megvalósításában, elsősorban Zamárdi város önkormányzata, de más, Zamárdiban működő civil szervezetek egyaránt.

A Zamárdi Baráti Kör ezúton is várja azon, Zamárdit szerető és érte tenni akaró emberek jelentkezését, akik szívesen lépnének be az egyesületbe a fenti célok elérése érdekében.