Új!

2021 évi körlevél
Elnökségi beszámoló 2020
ZBK Közgyűlés jegyzőkönyv_20200817
——–

ALAPSZABÁLY   BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Bemutatkozik a Zamárdi Baráti Kör

 

A Zamárdi Baráti Kört 1993-ban alakította meg néhány lelkes, már régen Zamárdin nyaraló és ingatlannal rendelkező család abból a célból, hogy közös összefogással tegyenek valamit az üdülőtelep rendjéért, a terület folyamatos fejlesztéséért és jellegének megőrzéséért. A társaság utódja a korábbi Zamárdi Fürdőegyesületnek, mely sokat tett Zamárdi fejlődéséért.

Zamárdi üdülőtelep története 1918-tól, a fürdőtelep parcellázásának megkezdésétől, mai napig folyamatosan „íródik”. Amíg a környéken „városias” nyaralótelepek fejlődtek (Siófok, Földvár), addig Zamárdi eddig sikeresen megőrizte családias, „tisztviselőtelep” jellegű képét, ahol a csendes, családias üdülők mellett hosszú, fövenyes szabad strand terül el, ahol a nyaraló családok és gyermekek a legjobb körülmények mellett tudták eltölteni nyári vakációjukat.

Civil szervezetünk tagtoborzó tevékenysége eredményeként jelenleg 91 nyilvántartott taggal rendelkezik, akik a város és az üdülőtelep területén élő állandó lakosok vagy csak szezonban nyaralnak itt, de ingatlannal rendelkeznek. A tagságot erősíti illetve támogatja több társas vállalkozás is. Szívesen várjuk a helyi vállalkozókat is, hogy tagként erősítsék szervezetünket.

Az egyesület fő céljai közé sorolta Zamárdi természeti és kulturális örökségének védelmét, kiemelten a Balaton és parti övezetének tájjellegű megőrzését, az itt élő és rendszeresen itt nyaraló lakosság érdekvédelmét.

A turizmus intenzív növekedése mellett újabb feladatok is jelentkeztek, így az egyesület részt vesz a területét érintő rendezvények, vízi sportok és egyéb szabadidős tevékenység szervezésében is. Sikerként könyvelhető el a vitorláztatás népszerűsítése a gyermekek körében, megbízható szakemberek irányításával. Új feladatként különös figyelmet szentel a Baráti Kör a természet védelme, az ökológiai szempontok érvényesítése területén, mert a várossá válás, gyors fejlődés mellett ezek a szempontok nem szorulhatnak háttérbe.

Szervezetünk fontos feladata a parti területek és a Balaton megóvása az urbanizáció káros következményeitől. A szervezet vezetősége részt vesz az Önkormányzat által szervezett bejárásokon, melynek célja a város fejlődését segítő feladatok meghatározása.

Civil szervezetünk aktívan részt vesz a város kulturális munkájában is. Városunk egyik büszkesége a Plébániatemplom 2010-ben felszentelt francia barokk orgonája, amely mint páratlan hangszer-különlegesség hitelesen tolmácsolja a korabeli francia és német zenei stílusokat. Kiváló és méltán híres orgonaművészek és kamarazenészek tartanak nyaranta koncerteket a templomban. Ezeket a hangversenyeket stúdió színvonalon felvesszük és az elhangzott művekből válogatva a Baráti Kör évente CD-t készít, melyek megvásárolhatók a Tourinform irodájában.

A civil szervezet vezetőségének feladata a területről érkező észrevételek, javaslatok összegyűjtése és beterjesztése az Önkormányzat felé, illetve tájékoztatja tagjait az önkormányzat munkájáról, döntéseiről és terveiről. Részt vesz a város bizottsági és testületi ülésein, véleményezési joggal. Összhangot igyekszik teremteni a turizmus által támasztott, folyamatosan változó igények és a családi nyaralótelep hagyományait tisztelők érdekei között.

A vezetőség a tagsággal folyamatos kapcsolatot tart, személyes találkozások, közgyűlések szervezése, rendezvények és a Zamárdi Hírmondó valamint a város honlapján keresztül.
Az egyesület nyitott minden területét érintő kérdés, probléma és felvetéssel kapcsolatosan, vezetői folyamatosan elérhetők és továbbítják, vagy lehetőségeik szerint megoldják a felvetett problémákat.
A szervezet tagdíjbevételekből, adományokból tartja fenn magát, főállású alkalmazottja nincs, tagjai díjazás nélkül látják el érdekvédelmi és környezetvédelmi feladataikat.
Partnerei céljainak megvalósításában Zamárdi város önkormányzata, és Zamárdiban működő civil szervezetek.

A Zamárdi Baráti Kör ezúton is várja azon, Zamárdit szerető és érte tenni akaró emberek jelentkezését, akik szívesen lépnének be az egyesületbe a fenti célok elérése érdekében.