Álláslehetőség: anyakönyvi ügyintéző

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zamárdi Polgármesteri Hivatal

anyakönyvi ügyintézés

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

Ellátandó feladatok:

anyakönyvi ügyek

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

anyakönyvi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóó 2011. évi CxCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, anyakönyvi szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  Hagyatéki ügyintézés ismerete, termőfölddel kapcsolatos ügyintézés ismerete, adó-és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyintézés ismerete, legalább 1-3 év költségvetési szervnél megszerzett szakmai tapasztalat megléte.

Elvárt kompetenciák:

  Jó szintű empátia, türelem, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul), az állás betöltésének feltételeként: hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes Gyöngyi nyújt, a 0684348950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

   Postai úton, a pályázatnak a Zamárdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1162/2020. , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvi ügyintézés.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott pályázók esetében személyes meghallgatásra is sor kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

      www.zamardi.hu – 2020. július 22.

           Szuperinfo hirdetési újság – 2020. július 24.

 

 Álláslehetőség: anyakönyvi ügyintéző