Közlemény – Település Arculati Kézikönyv

KÖZLEMÉNY

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és annak végrehajtására vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá Zamárdi város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület elfogadta Zamárdi város Településképi Arculati Kézikönyvét (Kézikönyv). A Kézikönyv célja, hogy bemutassa településünk épített és természeti értékeit bízva abban, hogy azok átörökítését így is segíthetjük. Bemutatja a város építészeti és táji örökségét, megmutatja azokat az értékeket, melyek mindenképp megőrzendőek az utókor számára. Elemzi a város teljes közigazgatási területét, tájkarakter típusokat határol le, útmutatót, ajánlásokat ad az épületelhelyezésre, épületek tömegformálására, tetőidomára a legfontosabb tájkarakter típusokon. Mindezek mellett felvonultat a kézikönyv számos olyan jó példát, melyek a felújítás, építkezés során követésre, átvételre érdemesek.

A Kézikönyv folyamatos karbantartása érdekében kérem, hogy javaslataikkal segítsék a további munkát.

(Itt letölthető!)

Zamárdi, 2018. február hó

Csákovics Gyula

Zamárdi Város Polgármestere

 Közlemény – Település Arculati Kézikönyv