Lakossági tájékoztató a hulladékszállítás változásairól

Lakossági tájékoztató a hulladékszállítás változásairól

Településünkön 2015. november 01-től bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. A  hulladékszállítást  éven át igénybevevő lakosok már élnek ezzel a szolgáltatással, nem is tehetnek mást, hiszen a szelektív hulladékgyűjtő pontok megszüntetésre kerültek.  A párhuzamos gyűjtésre nincs lehetőség a képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének tett eleget az új rendszer bevezetésével.
Ezúton is értesítjük az üdülő ingatlan tulajdonosok közül azokat, akik a hulladékszállítási szolgáltatást szezonálisan azaz május 1-szeptember 31 között veszik igénybe, hogy az első 3X2 db szelektív hulladékgyűjtő zsákot / papír,üveg,műanyag/  április hónap 15-től a polgármesteri hivatalban vehetik át annak igazolása mellett, hogy hulladékszállítási díjat fizetnek. Az igazolás legegyszerűbb módja az utolsó díjfizetési csekk. A szállítási naptárt mindenki megkapja az első zsákok kiosztásakor, de a Város honlapján is megtalálható.

2015. december hónapban a KEOP. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 kódszámú projekt keretében  2000 db komposztláda érkezett településünkre, amelyek kiosztása folyamatosan zajlik.  A ládák ingyenesen kerülnek kiosztásra. Ezúton ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, jelentkezzenek minél többen éljenek a kerti hulladék környezettudatos ártalmatlanításának ezen lehetőségével.  A komposztálás nem csak a környezetünknek tesz jót /a komposztban található humusz hasznos a kertünk és növényeink számára/, hanem kíméli pénztárcánkat is.
Szintén jogszabályi kötelezettségének eleget téve a képviselő-testület 2016. március 22-i ülésén módosította hulladékgazdálkodási rendeletét, és május 1-től a zöldhulladék gyűjtésének alábbi lehetőségeit rendelte el.
Az éves szállítást igénybevevőknek is új az alábbi változás, kérjük szíveskedjenek a következők szerint eljárni, ellenkező esetben a közszolgáltató nem fogja a zöldhulladékot elszállítani.

2016. május 1-től csakis biológiailag lebomló jelölt zsákban, vagy 60 l-es, 110 l-es  240 l-es szabványos gyűjtő edényzetben /közismert nevén: kuka/ lehet az ömlesztett zöldhulladékot /avar, levágott fű stb/ kihelyezni. Természetesen a kötegelhető zöldhulladék változatlanul elszállításra kerül, a helyi rendeletünkben kiemelve, hogy kézi erővel megemelhető kötegekben lehet előkészíteni a szállításra.
Aki a biológiailag lebomló zsákot választja és nem alkalmaz a háztartási hulladékgyűjtő edényzet  mellett egy második /mennyiség nincs korlátozva/ kukát,  megvásárolhatja a zsákokat április hónap második felétől a honlapon, a Hírmondóban és a hirdetőkön közzétett kereskedelmi egységekben. Az átmeneti helyzet megkönnyítése érdekében a Zamárdi Tourinform Iroda is értékesíteni fogja a zsákokat.

Összefoglalva:  A jövőben a zöldhulladékot biológiailag lebomló jelölt zsákban, a fentiekben körülírt edényzetben, illetve kötegelve gyűjthetjük és helyezhetjük ki a közterületre, valamint részben vagy egészben segítségül hívhatjuk a komposztládáinkat.

dr. Kerekes Gyöngyi aljegyző

 Lakossági tájékoztató a hulladékszállítás változásairól