Zamárdi Város Önkormányzatát a „Zamárdi Rétiföldek avar kori temető régészeti
feltárásának folytatására, tudományos feldolgozására” a Miniszter döntésének
végrehajtásaként az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap 2.500.000
Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A megvalósítás teljes időtartama:
2021.08.01.-2022.06.30.

Feltáró intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézet
Ásatásvezető: Dr. Balogh Csilla avar és népvándorláskoros régész (PPKE/Isztambul
Medeniyet Egyetem Művészettörténeti Intézet, Türk-Iszlám Művészeti Tanszék)
Az ásatás a korábbi évek gyakorlata szerint magyar és külföldi egyetemek régészet- és
művészettörténet szakos hallgatói közreműködésével valósult meg, akik térítésmentesen
vettek részt a munkálatokban, oktatásuk részét képező 3 hetes terepgyakorlat keretében.