Zamárdiért Közalapítvány

Alapítás éve: 2000
Elnök:
Szabó Adrienn

Az alapítvány létrehozói: Zamárdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Adószám: 18769935-1-14
Levelezési cím: 8621 Zamárdi, Honvéd u. 6.

A Zamárdiért Közalapítvány 9 tagú kuratóriummal működik, segíti és támogatja a társadalmi- gazdasági modernizáció szükségleteinek megfelelően a helyi ifjúság képzését és önképzését, közreműködik a lakosság kulturált szabadidő töltéséhez szükséges feltételek megteremtésében, támogatja a helyi lakóközösség környezetszebbítő kezdeményezéseit, tevékenyen vesz részt a település természeti és mesterséges értékeit, illetve adottságait óvó és őrző kezdeményezések felkarolásában,támogatja a város hagyományőrző szervezeteit.

Eddig elért eredményeink

Alapítványunk tevékenyen vett részt a 2000 szeptemberében elkészült kilátó kivitelezéséhez szükséges források gyűjtésében folyamatosan figyeli a kiírt pályázatokat, melyekre anyagi lehetőségéhez mérten pályázik, 2001-ben egy pályázatot nyertünk 188.000 Ft értékben, melynek felhasználása a Zamárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Központnál az év folyamán folyamatos. /Gyermek pszichológus alkalmazása/ 2002-ben megállapodást kötöttünk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. Pályázatot nyújtottunk be a családpolitikai program megvalósításával kapcsolatban egy házasságra felkészítő program lebonyolításának elnyerése érdekében. A kedvező elbírálás következtében 573.000 Ft összeget nyertünk. A kurzuson 18 fő vett rész, 2 előadó bonyolította 10 alkalommal. Jó hangulatú, tartalmas előadásokon nagyon sok hasznos információval és tanáccsal gazdagodtak a hallgatók. Alapítványunk évi célkitűzése az orvosi körzetek, ezáltal a község egészségügyi ellátásának javítása volt. Miután a 2001. évi SZJA 1%-ot decemberben kaptuk meg, az eszközök beszerzése 2003-ra húzódott át. Mindkét háziorvosi körzetet 50-50 ezer Ft-tal támogattuk, a fogorvosi rendelőt szintén 50 ezer Ft-tal, valamint a védőnői szolgálatot /babafigyelő eszköz beszerzésre/ 40 ezer Ft-tal. A nyári vízimentő szolgálat orvosi munkájának elismeréséhez 48 ezer Ft-tal járultunk hozzá. Köszönetünket fejezzük ki községünk lakosságának, hogy adójuk 1 %-ával már második éve támogatják az alapítványt. 2003 Zamárdi életét és fejlődését jelentősen befolyásoló komoly turisztikai beruházás megvalósítására nyújtottunk be pályázatot a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretén belül. A program egy Dél-Balatoni Történelmi Múzeum és Kulturális Park létesítésére vonatkozik, melynek megvalósíthatósági tanulmányát május 30-ám benyújtottuk. A részletes számítási adatokkal alátámasztott tanulmányt – megbízási szerződés alapján – a LEMA INVEST KFT. Készítette el.  A benyújtott tanulmányi tervet elbírálásra befogadták, erről június hónapban értesítést kaptunk. Amennyiben a program elbírálásra kerül, részletes, és a program egészét ismertető tájékoztatást adunk. 2004 A Dél-Balatoni Történelmi Múzeum létrehozásához kapcsolodó megvalósíthatósági tanulmány elbírálása sajnos sikertelenül zárult. A pályázatra nyert összeggel a Kincstár felé történő elszámolás és annak ellenőrzése rendben megtörtént. Az év folyamán számítástechnikai tanfolyamot szerveztünk kizárólag Zamárdiban élő felnőtt lakosok részére, mely tanfolyam díját 50% arányban az az alapítvány fizette. Terem és számítógép használatot az önkormányzat biztosított. Befejezés után a résztvevők visszajelzése nagyon pozitív volt. 2005 Ez évben az SZJA 1%-on felül egyéni támogatást is kaptunk. Az összeget felelőséggel, körültekintően igyekeztünk felhasználni. Mint minden évben, most is hozzájárultunk  a vizimentő-orvosok munkájának elismeréséhez, és az orvosok elhelyezését szolgáló lakás felújításához. Támogattuk a községi rendezvényként létrejött „Prézli” fesztivált, valamint a Zamárdi Petőfi SE sportegyesület íjász és asztalitenisz szakosztályának felszerelés vásárlásához nyújtottunk anyagi segítséget. Az egyéb adományokból jelentős összeg került átutalásra a Hősök Kápolnája felújításához, valamint vásároltunk 7 db hulladék-gyűjtőt, melyek Zamárdi-felső közterületein kerültek kihelyezésre. Alapítványunk a székelyföldi árvízkárosultak támogatására 73.000 Ft-ot gyűjtött, mely összeg a Magyar Ökumenikus Szervezet számlájára került. A Balaton-parti vendéglátó egységeket üzemeltető vállalkozók anyagi segítségét összegyűjtve /mint céltámogatás/ a vizimentő orvosok étkeztetéséhez hozzájárulást adtunk. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a múlt  évi feltételekkel ismét indítottunk számítógépes tanfolyamot, visszajelzés ismét  pozitív. 2006 Szerény vagyonunkból  az egészségügy, a sport után ez évben sikerült anyagi segítséget nyújtanunk Szakáli Anna /községünk  költőnője/ második verseskötetének kiadatásához, továbbá a sikeresen működő Polgárőrséget részesítettük támogatásba. Jelentős pénzösszeg /céltámogatás/ gyűlt össze a székelyvéckei „magyar”-ház felújítási munkáira, mely a munkát végző vállalkozónak átadásra került. Meggyőződésünk, hogy a ház elkészülte kellemes kikapcsolódást és pihenést jelent majd az oda utazó zamárdiaknak, továbbá iskolásaink tanulmányihoz jelentős ismeretanyag szerzéséhez ad lehetőséget, ha ellátogatnak testvértelepülésünkre. 2007 Örömmel hozzuk a kedves Olvasó tudomására, hogy a „magyar „-ház felújítási munkái befejeződtek. A nyár folyamán már több zamárdi-i család töltötte ott kellemes pihenéssel szabadságát. Reméljük iskolásaink is elkirándulnak a testvér-településünkre. Ismeretes, hogy az alapítvány kizárólag adományokból és SZJA 1%-ból gazdálkodik. Ez alapján anyagi lehetősége korlátozott. Az év folyamán a község területén sikeresen működő polgárőrségnek nyújtottunk támogatást. Céltámogatást kaptunk egy Kft-től, melyből a Rétföldi utcai játszótér elkészült játékait fizettük ki. Oktatás területén ez évben az óvoda kapott anyagi segítséget udvari játékok /céltámogatás/, valamint karácsony alkalmából készségfejlesztő játékok ajándékozásával. Fentiekből kitűnik, hogy a Zamárdiért Alapítvány működik, dolgozik, és folyamatosan keressük mindazon lehetőségeket, melyek közösségünk életkörülményeit és városunk fejlődését segítik. 2008-2009 Fenti két évben (jelentős alapítványi támogatással) elkészült a Rétföldi utcai játszótér, melyet az ifjúság örömmel vett birtokba. Városunk részt vett a budapesti “Lovasvágtán”, hozzájárultunk a nevezési díjhoz. Jelentős összeggel támogattuk az iskola nyílászáró cseréjét. Az idősebb korosztály részére nagysikerű számítógép alapismereti tanfolyamot szerveztünk, melynek 50%-os költségét az alapítvány fizette. 2010 Városunk egyik civilszervezetével közösen (Baráti Kör) a strandon 100 db fa és jelentős mennyiségű sövény került elültetésre, melyhez anyagi segítséget adtunk. A Zamárdi Petőfi SE ritmikus gimnasztika szakosztályát részesítettük támogatásba. A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét két csoport részére szerveztünk számítógép-ismereti alaptanfolyamot. A tavaszi pusztító árvíz kárainak enyhítésére Inács önkormányzatának nyújtottunk anyagi segítséget.

 Zamárdiért Közalapítvány