Iskolánk, a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a település egyetlen iskolája.

A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Célunk, hogy iskolánkban minden tanulót képességei szerint fejlesszünk. A Balaton közelsége és az idegenforgalom indokolja, hogy gyermekeink több idegen nyelvet tanulhatnak (angol, német). Az egészséges életmódra nevelést fontosnak tartjuk. Ennek érdekében számos sportfoglalkozást szervezünk. Minden tanulónk részére úszásoktatást biztosítunk. Gondot fordítunk a drogmegelőzésre.

Arra törekszünk, hogy minden gyermek felzárkózzon a tanulásban, legyen biztos alapja, s nehézségei ellenére is legyen sikerélménye. Megfelelő alapkészségekkel, jó tárgyi tudással rendelkező diákokat bocsássunk ki iskolánkból, akik megállják helyüket a következő iskolafokozaton.

Mottónk: “Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szent-Györgyi Albert).

Vezető neve: Tarr Péter igazgató
Alapítás éve: 1740

Elérhetőség

Cím: 8621 Zamárdi, Fő utca 115.
Tel.: +36 84/ 348-844
Fax: +36 84/ 545-115

http://www.zamardiiskola.hu/