Óvodánk főbb célkitűzései

Az ide járó gyermekek derűs, vidám, szeretetteljes, elfogadó, tevékenységre ösztönző, élményekre, kíváncsiságra épülő, ingergazdag környezetben jól érezzék magukat. Mindenki saját képességeihez mérten fejlődjön. Figyelünk a tehetséges gyermekek továbbfejlesztésére. Az egyéni képességek figyelembe vételével a képességek fejlesztése által, érdeklődő, ötletes, figyelni tudó, a környezet igényeinek megfelelni akaró, tanulni vágyó gyermekek nevelődjenek óvodánkban. Mindezek megvalósítását a játékra és a mesére építve végezzük, – ez programunk alapelve is. Fontos számunkra, hogy óvodánkba járó gyermekeink biztonságba érezzék magukat, nagy hangsúlyt fektetünk a családias légkörre, a jól képzett szakemberekre, folyamatos továbbképzésükre. A napi és a heti rendszerességgel végezhető tornán kívül bevezettük, és jól működik a „nagyok tornája”. Óvodásainknak az Önkormányzat támogatásával biztosítjuk az úszás-oktatást. Minden csoportban van számítógép, ahol az óvónők segítségével elsajátíthatják az alapokat, megfelelő játékprogrammal.  4 óvónő játékos módszerekkel igyekszik megismertetni a gyerekeket a német nyelv rejtelmeivel.

Elért eredmények

Folyamatosan érezzük a szülők óvodánk iránti szeretetét, segítőkészségét, ragaszkodását, mely számunkra nagy érték. Óvodánk a nevelőtestület által kidolgozott, saját végzi munkáját, kiemelten kezelve a játékkal, mesével tanítást. A szülők igényeit tiszteletben tartva alakítottuk szolgáltatásainkat: hittan, angol, német nyelvvel való ismerkedés játékos formában, úszás-oktatás, zeneovi, néptánc oktatás, délutáni kézműves foglalkozás a nagyok számára, bábelőadások szervezése, színházlátogatás, sok-sok kirándulás. 2008-ban elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet melyre büszkék vagyunk, hisz mi magunk is sokat tettünk ennek érdekében. 2012-ben a Madárbarát címet is megkaptuk. 2015-ben Kerékpáros Barát Munkahely lettünk, mely a szülőkkel, gyerekkel közös biciklitúráknak is köszönhető. Sok szülőt, ismerőst, a város lakóit, nyaraló tulajdonosokat megnyertünk a jó ügy érdekében. Ma már sok család szelektíven, odafigyelve gyűjti a felesleges hulladékot, melynek kapcsán óvodánk még profitál is, igyekszünk újra hasznosítani különböző technikák felhasználásával ajándékokat, játékeszközöket barkácsolni. Legnagyobb büszkeségünk az elmúlt időszakban, hogy Uniós pályázat keretében új csoportszobával bővült óvodánk és egy nagy tornaszobával. 

Óvodánk összejövetelei, rendezvényei, hagyományai:

szeptember: Apák napja kerti parti, madárijesztő készítés, Mobilitási hét, iskolások visszalátogatása óvodánkba, Népmese napja

október: állatok hete, október 23-i ünnep,

november: Márton-nap

december: Mikulás, Lucázás, Betlehemezés, Adventi ünnepkör-készülődés: Karácsonyi gyertyagyújtás szülőkkel, Adventi gyertyagyújtás Önkormányzat előtt óvodás műsorral

január: téli örömök a Balatonon

február: szülői SZM bál, gyermekfarsang, tél búcsúztató kisze égetés

március: Gergely járás – iskolába csalogató iskolásokkal, március 15. ünnep, Víz világnapja

április: Húsvét – népszokások. locsolkodás, Föld napja

május: Madarak, fák napja, Anyák napi kerti parti, Kihívás napja, iskola látogatása a nagyokkal, csoportos-óvodai kirándulások, kerékpár túrák stb.

június: évzáró műsorok, nagyok búcsúztatása, Nemzeti összetartozás napja, gyereknapi kirándulás, egész napos, mindenki részvételével, Környezetvédelmi világnap

 

Óvodánk élményterve: színház, úszás, könyvtár , kiállítás, hajókirándulás, helyi bábműsorok, gyermek koncertek, tájház, kilátó, biciklitúrák, lovaskocsikázás, Kalandparki túra, részvétel egyéb a gyermekek számára élményt adó érdekes, civil szervezetek, önkormányzat által szervezett programokon.

 

Szolgáltatások: hittan, angol oktatás, zeneovi, néptánc, német, kézműves foglalkozás

Ami még fontos: A meleg légkörű, barátságosan berendezett termekben négy vegyes életkorú csoportban töltik napjaikat a kicsik, ahol lehetőség van a testvérek, ismerős gyermekek együttnevelésére. Játszóudvarunk Uniós pályázat útján, hangulatos praktikus fajátékokkal, vízforgatós pancsoló medencével felszerelt, mely a gyerekek testi fejlődését is szolgálja.

Elsősorban a pozitív én – kép erősítése révén játékosan segítjük hozzá a kicsiket képességeik széleskörű kibontakoztatásához. Nagy segítség számunkra a támogató szülői közösség és az őket képviselő SZM vezetőség is. Eszközállományunk magas színvonalú, mely segíti a gyerekek egyéni fejlődését. Saját konyhával rendelkezünk, ezzel is biztosítva az óvodás korosztály étkezési szükségleteinek kielégítését. Nevelőmunkánk kiegészítéseként logopédus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus is segíti munkánkat. Hisszük, hogy munkánk eredményeként gyermekeink az óvodás évek után alkalmassá válnak az iskolai élet  megkezdésére.

Óvodavezető: Béres Judit
Egyéb tisztségviselők: Széll Attiláné vez. helyettes
Alapítás éve: 1953
Férőhelyek száma: 100 fő (4 osztatlan vegyes csoport)
Adószáma: 18783872-1-14
Az óvoda rendelkezik Alapítvánnyal, melynek száma: 66100128-10004799

Elérhetőség

Cím: 8621 Zamárdi, Széchenyi u. 16.
Tel./Fax: +36 84/ 348-835