TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00017
A kedvezményezett neve: ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A fejlesztés tárgya, célja: Közösségi célú nonprofit szolgáltatóház felújítása Zamárdiban
A szerződött támogatás összege: 116.332.808,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.05.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A Zamárdi Város Önkormányzata által megvalósításra kerülő projekt célja a civil és nonprofit módon működő szervezeteknek otthont adó épület (Zamárdi, Fő u. 107.) felújítása, átalakítása. Az épület jelenleg is kihasznált. Az itt tevékenykedő helyi szervezetek a kulturális, karitatív, szórakozási, környezetvédelmi, településfenntartói és fejlesztési célok megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében. Azonban napi munkakörülményei nem komfortosak, valamint az esélyegyenlőséget sem tudja biztosítani az épület az akadálymentesítés hiánya miatt. Ennek javítása érdekében valósul meg a pályázat.

A fejlesztés célja infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása, mely hozzájárul a fiatalok helyben maradásához, egyúttal Zamárdi általános környezeti állapotát is javítja. A projekt a fenntartható fejlődés helyi feltételeit biztosítja az épület korszerűsítésével. Az itt végzett közösségi szolgáltatásokkal közvetlenül hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető legyen.

Az elnyert támogatásból a felújított állapotban az épület tetőtere is beépítésre kerül, ahol két iroda és egy nagyobb tárgyaló kap helyet. A földszinti részen a jelenlegi bejárat megszűnik, helyére pedig az akadálymentesített és egyben női mosdó épül meg. A földszinten a terek újraosztása után 6 iroda és a felújított férfi mosdó lesz. Az akadálymentesítés jegyében a földszinten a mosdón kívül minden iroda akadálymentesen közelíthető meg, a bejáratot az új rámpán lehet majd elérni.

A helyi önkormányzatnak, valamint a város teljes lakosságának, kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak egyaránt közös érdeke és felelőssége, hogy Zamárdi a jövőben is még inkább élhető településsé váljon.

——————————————————————————————————————————————-

TÁJÉKOZTATÓ

A kedvezményezett neve: Zamárdi Város Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Zamárdi város Orgona utcai közterületi rehabilitációja
A szerződött támogatás összege: 330 000 000,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.
Szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00033

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A tervezett fejlesztéssel célunk a bel- és csapadékvizek belterületről való biztonságos elvezetése, a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése, a csapadékvíz okozta károk enyhítése, illetve megszüntetése, biztonságos és egészséges lakó- és üdülőkörnyezet megteremtése.

A tervezés során megállapítást nyert, hogy a területre hulló csapadékvíz elvezetése, és a környezeti kár megelőzése zárt csapadékcsatorna megépítésével lehetséges. A zárt rendszerű elvezetés csökkenti a gépjárműforgalomból eredő környezetkárosító anyagok bemosódását a magasan lévő talajvízbe, és közvetlenül a Balaton vizébe. A szennyezett vizek szűrését, tisztítását a felszín alatt elhelyezett olajfogó berendezés végzi majd. A zárt csatorna nyomvonala a zöldterületen, illetve a parkolók alatt lesz.

A beruházás részeként megújul a terület útburkolata, és új gyalogjárda is épül. Egyes lámpatestek cseréjével, új lámpatestek elhelyezésével a korszerűsödik a közvilágítás és ezáltal javul a köz- és közlekedésbiztonság.

A jelenlegi parkolási viszonyok rendezésére is sor kerül a projekt keretében. Az érintett területen összesen 56 db új parkolóhely létesül merőleges és párhuzamos kialakítással, akadálymentesített-, és külön árurakodás céljára fenntartott helyekkel.

A közterület ily mértékű rendezésével egy időben a zöld infrastruktúra is átalakul. A fák, cserjék megőrzésének és új növények telepítésnek köszönhetően mérsékelhető a széndioxid kibocsátás, valamint a parkolóhelyek hőmérsékletének jelentős emelkedése.

A fejlesztés hatására hosszú évek bosszúságától szabadul meg az Orgona utca teljes közössége. Lehetővé válik az ingatlanok biztonságos megközelítése, a közeli szabadstrandra érkező turisták számára kulturált környezet, rendezett parkolási körülmények és a közlekedési sávok megfelelő szélessége növeli a közlekedésbiztonságot.