Dr. Dudás Anita
jegyző

Dr. Kerekes Gyöngyi
jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző