Zamárdi Polgármesteri Hivatal osztályai és dolgozói

Szervezeti egységek megnevezése, és vezetése:

1./ Igazgatási és Titkársági Osztály, vezetője a jegyző

Jegyző dr. Kerekes Gyöngyi

Testületi-bizottsági ügyintéző, anyakönyvi ügyek: Bogdánné Marosi Gabriella

Főépítész   Ripszám János

Iktató, irattárkezelő, szociális ügyintéző Szabó Jánosné

Gépkocsivezető Kertész Tibor

Portai szolgálat Cziglényiné Kati

 

Rendezvénytartási, zajjal kapcsolatos ügyek, házasságkötések, társasházi ügyek,

rendeletek, testületi, bizottsági előterjesztések, II.fokra felterjesztés, stb. dr. Dudás Anita

Birtokháborítási ügyek, területbérleti-és önkormányzati tulajdonú helyiségek,

ingatlanok bérletének ügye, stb. dr. Kerekes Gyöngyi

Szociálpolitikai és helyi támogatással, pályázatokkal foglalkozó ügyintéző I. ( kapcsolt   munkakör) Bodó Judit

Anyakönyvi, személyi adat- és lakcím nyilvántartási, működési engedély kiadásával, stb. foglalkozó ügyintéző I. Nagy Gáborné

2./ Beruházási és Városüzemeltetési Osztály, vezetője

Kétszeri Balázs Osztályvezető

Műszaki ügyek, városüzemeltetéssel kapcsolatos -, közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek,stb. Kétszeri Balázs

Városüzemeltetési, kommunális, közterület-hasznosítási ügyintéző I. Kisssné Walter Mária

Beruházási, pályázati és szociális ügyintéző (kapcsolt munkakör) Bodó Judit

Közterület-felügyelet: Gulyás Tamás, Horváth Tamás, Troppert Péter

3./Adóügyi és Pénzügyi Osztály


Pénzügy

Csécsi Tamás osztályvezető költségvetés elkészítése, számviteli feladatok, osztályvezetése, stb.

Könyvelő, revizor   Gaál Andrea

Önkormányzati vagyonnyilvántartó, leltár, végrehajtással foglalkozó ügyintéző I. Schwarcné Reichert Ildikó

Számlák előkészítése, utalás, stb.   Kajdi Mónika

Pénztári, munka-, és bérügyintéző I., személyzeti ügyek Zsámboki – Szabó Mónika


Adóügy

építményadó ügyintézés Mihály Éva

gépjárműadó, iparűzési adó, telekadó és ezek könyvelése Takácsné Horváth Szilvia

idegenforgalmi adó, építményadó és ezek könyvelése, stb. Kiss Gabriella

Adóügyi, személyzeti, műszaki és építéshatósági kapcsolt munkakör ügyintéző  Fodor Anikó