Település Arculati Kézikönyv – Lakossági fórum

FELHÍVÁS!

Zamárdi Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Zamárdi Város Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint
településképi rendeletének
véleményezési anyaga elkészült.

Itt letölthetőTAK (Település Arculati Kézikönyv) 530 MB! , TKR (Településképi rendelet)

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket a lakossági fórumon személyesen, vagy
jelen felhívástól számítva a lakossági fórum időpontját követően még 8 napig
Csákovics Gyula polgármester nevére címezve tehetik meg:
Zamárdi, Szabadság tér 4.
e-mail: titkarsag@zamardi.hu

Véleményezésben való közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában
a lakossági fórum időpontját 2018. január 16-án (kedd) 13:00 órára,
a Zamárdi Polgármesteri Hivatal Nagytermébe hirdetem meg.

Csákovics Gyula polgármester

Zamárdi, 2017. december hó 29.

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti,
Zamárdi településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./

 Település Arculati Kézikönyv – Lakossági fórum