Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban
Tájékoztató

A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése
Tájékoztató

Helyi piac fejlesztése Zamárdiban
Tájékoztató
Sajtóközlemény
A projekthez kapcsolódó észrevételeiket a bodo.judit@zamardi.hu címre küldhetik meg.

ASP Központhoz csatlakozás
Tájékoztató

Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése
Tájékoztató

Többfunkciós kiállító és szolgáltató tér létrehozása Zamárdiban
Tájékoztató

 

Zamárdi Város Önkormányzata a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0006 azonosító számú pályázaton 60 millió Ft forráshoz jutott, melyet az egészségügyi alapellátás fejlesztésére fordít.  

A projekt célja Zamárdi város egy épületben található 2 db háziorvosi rendelőjének és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő helyiségeknek a felújítása, akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése, széleskörű eszközbeszerzéssel, valamint a szakmai program fejlesztésével.  A fejlesztés eredményeképpen a lakosság számára hozzáférhetővé válnak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény közszolgáltatásai.

Hosszú távú cél az ellátás színvonalának fokozatos javítása és a lakóhely-közeli hozzáférés biztosítása. Az épület komplex akadálymentesítésével megvalósul a társadalmi esélykülönbségek csökkentése valamennyi fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű népcsoport számára. Az infrastruktúra fejlesztésével nemcsak a betegek környezete, hanem az ott dolgozó egészségügyi személyzet munkakörülményei is javulnak. A beruházást környezettudatos módon kívánjuk lefolytatni: környezetbarát technológiákat és anyagokat fogunk alkalmazni.  Az energetikai korszerűsítés hozzájárul a működési költségek csökkentéséhez, amely alapján az ellátás hosszú távú fenntartása biztosabbá és környezetbarátabbá válik.

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK:
Project nyitó sajtóközlemény
Project záró sajtóközlemény